Inleiding

Gits & Partners is een onafhankelijk advocatenkantoor dat gepersonaliseerde dienstverlening aanbiedt en waarvan de historiek en de groei zich uitstrekt over meerdere decennia.

Het kantoor staat voor een doelgerichte en prioritaire aanpak van uw probleem. Persoonlijk contact met de cliënt en beschikbaarheid van de advocaat staan hierbij centraal.

Een team van advocaten staat u bij in meerdere juridische materies, en dit voor het verlenen van advies, het begeleiden van onderhandelingen, het uitwerken van overeenkomsten en het voeren van procedures.

Specialisatie en ervaring in diverse domeinen van het recht waarborgen een optimale behandeling van uw dossier, waarbij de advocaten van het kantoor in nauw overleg samenwerken, zodat complexe dossiers in al hun facetten kunnen worden behandeld.

In het belang van de cliënt wordt in de mate van het mogelijke gewerkt via onderhandeling en overleg.

Indien procedure noodzakelijk blijkt, wordt gestreefd naar een doelgerichte en spoedige afhandeling van de zaak.